Vlaamse 4G modellen

Het 4de generatie verkeersmodel voor personen in Vlaanderen is volledig agent-gebaseerd, zowel in design, schatting als toepassing.

Het strategisch verkeersmodel Vlaanderen wordt gebruikt als overkoepelend sturend verkeersmodel waarvan volgende modellen afgeleid worden, én vormt bovendien de proeftuin waarin de meest structurele uitbreidingen en functies ontwikkeld worden. In het 4G project werd de volledige herschatting  vertrekkende van Visum-LOS uitgevoerd, en werden essentiële uitbreidingen vorm gegeven, zoals onder andere het uitgebreide tijdstip- en activiteitsduurmodel, de variabele modelperiodes, gefragmenteerde P+R, uitbreiding van persoonskenmerken, tuning van deelprocessen en ruimtelijke verschillen tussen regio’s. Het geheel is efficiënt gecodeerd in de .NET-omgeving. Bovendien werd het spm Vlaanderen v4.1 als eerste ingezet in de ondersteuning van het MPV2030, waarbij bijkomende functies rond rekening rijden en kilometerheffing werden geëvalueerd. Aan de hand van deze ervaringen en ontwikkelingen, werd een diepgaande opleidingssessie voor zowel internen als externen, uitgevoerd.

Vanaf v4.2 wordt de modelsofware Visum gebruikt voor beheer van netwerken, met inbegrip van toedelingen en berekenen van LOS voor de modi gemotoriseerd verkeer en OV. Ondanks de ambitieuze omvang van de strategische modellen wordt een geavanceerde semi-dynamische toedeling gekozen voor gemotoriseerd verkeer, met blokkeereffecten en spill-over van wachtrijen in opvolgende periodes. Voor OV wordt geopteerd om rooftopping in te schakelen om de mogelijkheden van timetable based Visum beter te integreren in de agent-gebaseerde modelaanpak. De functionaliteiten van Visum worden verder verdiept met behulp van gekoppelde eigen ontwikkelde applicaties in de .NET-omgeving. Kalibratie wordt op agent-niveau opgenomen en overstijgt de klassieke matrixkalibratie: simultaan over modi en periodes worden de exacte tours zelf gekalibreerd met behulp van een eigen ontwikkelde optimizer. De resultaten van deze kalibratie-slag worden getransformeerd naar structurele aanpassingen in de onderdelen van het vraagmodel.

De 4G modelsystematiek vertrekt voor wat betreft implementatie van een centraal gecoördineerde meta-dataset die de basis vormt voor een familie van afgeleide verkeersmodellen. Dit garandeert consistentie tussen modelinstrumenten en verzekert de gebruiker van kwalitatieve en recente data. Een efficiënt proces wordt ontwikkeld waarmee afgeleide verkeersmodellen worden vorm gegeven, met onderscheid naar sturende en volgende modellen. Met dit proces worden automatisch afgeleide zoneringen, aanbodsnetwerken voor gemotoriseerd verkeer en OV, populatie en ruimtelijke invulling opgemaakt, en worden start-patronen op maat gemaakt. Toepassing van de modelinstrumenten loopt via een gebruikersinterface MIG4, waarmee de gebruiker begeleid wordt bij het opmaken en beheren van scenario’s, het doorrekenen van effecten en analyse van de resultaten met behulp van Visum en de RSL-Viewer. Onder de motorkap beheert de RekenProcessor alle modelprocessen en ontwerpt rekenscripts die precies modelleren wat de gebruiker nodig heeft.