Victor Nielsen

junior researcher

T: +31 70 312 1547

nielsen@significance.nl

Victor Mayland Nielsen heeft een MSc in Spatial, Transport and Environmental Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens zijn afstuderen heeft hij onderzoek gedaan naar het effect van verschillende soorten transportkosten op de gebouwde omgeving. Hij heeft dit gedaan door de effecten van veranderingen in de vaste en variabele transportkosten op de gebouwde omgeving te verkennen met behulp van een bestaand stedelijk economisch model. Aanvullend heeft hij empirisch het effect van autobezit op de stedelijke dichtheid aangetoond. Na zijn studie heeft hij bij Decisio gewerkt aan sociale kosten-batenanalyse en economische impactanalyse voor fietsinfrastructuurprojecten. Zijn interesse ligt in het bereiken van een optimale balans in de transportvraag vanuit maatschappelijk oogpunt, idealiter door hierbij ook rekening te houden met veranderingen in de stedelijke vorm. Andere interesses zijn het prominenter meenemen van actieve vervoerwijzen binnen de transportplanning en hoe de inrichting van de gebouwde omgeving het gebruik van actieve vervoerwijzen kan ondersteunen. Bij Significance werkt hij nu aan stedelijke mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling en tijdswaarderingsonderzoek.