Rik van Grol

research leader

T: +31 70 312 1546

vangrol@significance.nl

Rik van Grol (Phd. TU-Delft, 1992) is research leader bij Significance BV. Hij heeft technische natuurkunde gestudeerd, maar was tijdens zijn studie en promotie al nauw betrokken bij de ontwikkeling van verkeersmodellen en dynamisch verkeersmanagement. In 1994 is hij bij Hague Consulting Group begonnen. Hij werkte aan en leidde een groot aantal projecten op het gebied van dynamisch verkeersmanagement en ITS. Na de fusie met RAND Europe in 2001 was hij ook actief op het gebied van beleidsanalyse en betrokken bij projecten op het gebied van intermodaal transport, onzekerheid, duurzaam transport, en ICT.