Kim Ruijs

researcher II

T: +31 70 312 1539

ruijs@significance.nl

Kim Ruijs is afgestudeerd aan de studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven met als mastertrack Design and Decision Support Systems. Tijdens haar afstuderen heeft zij onderzoek gedaan naar routekeuzes, in groepsprocessen, over het HSL Zuid spoor (de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs). Zij heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van NS Hispeed, exploitant van het internationaal treinverkeer vanuit Nederland. Momenteel werkt zij als researcher bij Significance aan het up-to-date houden en toepassen van strategische transport modellen voor personen en goederenvervoer.