Gijs van Eck

senior researcher

T: +31 70 312 1537

vaneck@significance.nl

Gijs van Eck is in 2010 afgestudeerd in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft met als specialisatie Transport en Planning. Tijdens zijn afstudeeronderzoek heeft hij een wiskundige methodiek ontwikkeld (en toegepast) voor het ontwerpen van stedelijke openbaar vervoernetwerken. Momenteel werkt hij aan de afronding van zijn promotieonderzoek over het voorspellen van multimodaal reisgedrag met behulp van strategische transportmodellen. In dit onderzoek heeft hij een nieuwe conceptueel modelleringsraamwerk ontwikkeld en vervolgens vertaald naar een operationeel model dat geschikt is voor de evaluatie van grootschalige transportsystemen. Gijs is sinds 2014 werkzaam bij Significance. Hier is hij voornamelijk betrokken bij het doorontwikkelen van stedelijke en nationale multimodale strategische verkeersmodellen.