Gerard de Jong

director

T: +31 70 312 1533

dejong@significance.nl

Gerard de Jong is Directeur van Significance and Research Professor aan het Institute for Transport Studies van de Universiteit van Leeds. Hij studeerde ruimtelijke economie en verkreeg een doctoraat in de econometrie (over autobezit- en autogebruikmodellen) in 1989. Sindsdien is hij werkzaam geweest voor Hague Consulting Group, RAND Europe, ITS Leeds en Significance. Hij is verantwoordelijk geweest voor modelleerwerk voor verscheidene internationale, nationale en regionale transportmodellen, zowel voor personen- als goederenvervoer. Daarnaast heeft hij verschillende studies gecoördineerd over project evaluatie en de waardering van niet-monetaire effecten. Gerard werkte op de EU-projecten TRACE, EXPEDITE, SUMMA, POET, ETIS en HEATCO.