Cases

Naast de projecten die we voor diverse opdrachtgevers uitvoeren, nemen we deel aan workshops, presenteren ons werk op conferenties en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Hier vind u de bevindingen die we hiermee doen.

Rijkswaterstaat en PBL

TIGRIS XL grondgebruik en transport interactie model

Lees deze case

Tigris XL is een zogenaamd Land Use Transport Interaction (LUTI) model. Het is rond 2005 ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) met als doel inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van opties voor nieuwe infrastructuur, en de bereikbaarheidseffecten van opties voor nieuwe verstedelijking. Sinds 2011 is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mede-eigenaar en gebruikt het PBL het model voor scenario- en evaluatestudies.

Lees deze case
Rijkswaterstaat en ProRail

Een nieuwe versie van het LMS en NRM (GM4).

Lees deze case

Significance heeft het Groei Model 4 (GM4) ontwikkeld, de kern van de geactualiseerde Nederlandse nationale en regionale personenvervoermodellen (LMS en NRM), in een project in opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail. Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van strategische modellering van personenvervoer en Significance is sinds de oprichting continu betrokken geweest bij het verbeteren van de multimodale modellen op nationaal en regionaal niveau.

Lees deze case
Spoorwegbeheerders

Overzicht market-can-bear studies

Lees deze case

De laatste jaren zijn diverse market-can-bear testen uitgevoerd in verschillende landen (bv Duitsland, Nederland, Oostenrijk) om te bepalen welk deel (de zogehete extra heffing) van de prijs spoorwegbeheerders vragen for het gebruik van het spoor.

Lees deze case
Europese commissie

Significance ontwikkelt Urban freight simulator in project ‘Harmony’ voor de EC

Lees deze case

HARMONY is afgeleid van de engelse werktitel: “Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era”.

Lees deze case
Ministerie van Financiën

Belasting op luchtvaart heeft een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat

Lees deze case

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Significance samen met het onderzoeksbureau CE Delft de effecten van een vliegbelasting onderzocht. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat.

 

Lees deze case
KiM

Nieuwe indicator voor de OV bereikbaarheid

Lees deze case

De BBI-ov is een gebiedsindicator voor de bereikbaarheidskwaliteit van het integrale ov-systeem. Significance heeft het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid (KiM) ondersteund bij de uitwerking  van deze BBI-ov.

Lees deze case