Cases

Naast de projecten die we voor diverse opdrachtgevers uitvoeren, nemen we deel aan workshops, presenteren ons werk op conferenties en publiceren we in wetenschappelijke tijdschriften. Hier vindt u de bevindingen die we hiermee doen.

Kennisinstituut voor Mobiliteit

De waardering van reistijd

Lees deze case

De duur van een reis is belangrijk voor reizigers: ze waarderen het als de reis korter duurt, en vinden het vervelend als hij langer duurt. Wanneer er geïnvesteerd wordt in de transportinfrastructuur dan heeft dat vaak tot doel om de reistijd voor de gebruikers te verbeteren, maar het kan ook voorkomen dat een reis juist langer gaat duren.

 

 

 

 

Lees deze case
Ministerie van IenW & PBL

Het Nederlandse nationale autoparkmodel SPARK

Lees deze case

SPARK  (Strategisch Personenauto Rekenkader) is een nieuw prognose-instrument om op nationaal niveau de omvang en samenstelling van het personenautopark te ramen voor verschillende omgevingsscenario’s en diverse (fiscale) beleidsmaatregelen.

Lees deze case
Ministerie van IenW

Bus Rapid Transit cruciale schakel in het mobiliteitssysteem van morgen

Lees deze case

Bus Rapid Transit – snelle, hoogfrequente en comfortabele ‘metrobussen’ – vormen een extra optie om de grote uitdagingen in de transitie naar een bereikbare, schone en veilige leefomgeving het hoofd te bieden. Om te onderzoeken wat BRT precies inhoudt en wanneer dit een kansrijke mobiliteitsoplossing is, hebben Arcadis, Significance, PosadMaxwan en Berenschot het manifest BRT opgesteld. Dit gebeurde in opdracht van het Ministerie van IenW.

Lees deze case
Rijkswaterstaat

Actualisatie van BasGoed naar basisjaar 2018

Lees deze case

Significance heeft samen met andere partijen binnen de alliantie goederenvervoer BasGoed geactualiseerd van basisjaar 2014 naar basisjaar 2018. Om kwalitatief hoogwaardige goederenprognoses te kunnen maken is het belangrijk om uit te gaan van recente en accurate basisgegevens. Daarom is in 2021 en 2022 het basisjaar van BasGoed geactualiseerd naar 2018.

Lees deze case
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Ontwikkeling Vlaamse 4G modellen

Lees deze case

Het 4de generatie verkeersmodel voor personen in Vlaanderen is volledig agent-gebaseerd, zowel in design, schatting als toepassing.

Lees deze case
Gemeente Amsterdam

Vracht- en bestelauto modellering in Amsterdam

Lees deze case

In 2020 heeft Significance een nieuwe module ontwikkeld die vracht- en bestelautoritten prognosticeert voor het VMA-model van de Gemeente Amsterdam. Hiermee kunnen impacts van beleids- en infrastructuurmaatregelen op het vracht- en bestelverkeer in en rondom Amsterdam beter ingeschat worden.

Lees deze case
Rijkswaterstaat en PBL

TIGRIS XL grondgebruik en transport interactie model

Lees deze case

Tigris XL is een zogenaamd Land Use Transport Interaction (LUTI) model. Het is rond 2005 ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) met als doel inzicht te geven in de ruimtelijke effecten van opties voor nieuwe infrastructuur, en de bereikbaarheidseffecten van opties voor nieuwe verstedelijking. Sinds 2011 is het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) mede-eigenaar en gebruikt het PBL het model voor scenario- en evaluatestudies.

Lees deze case
Rijkswaterstaat en ProRail

Een nieuwe versie van het LMS en NRM (GM4).

Lees deze case

Significance heeft het Groei Model 4 (GM4) ontwikkeld, de kern van de geactualiseerde Nederlandse nationale en regionale personenvervoermodellen (LMS en NRM), in een project in opdracht van Rijkswaterstaat en ProRail. Nederland heeft een lange geschiedenis op het gebied van strategische modellering van personenvervoer en Significance is sinds de oprichting continu betrokken geweest bij het verbeteren van de multimodale modellen op nationaal en regionaal niveau.

Lees deze case
Spoorwegbeheerders

Overzicht market-can-bear studies

Lees deze case

De laatste jaren zijn diverse market-can-bear testen uitgevoerd in verschillende landen (bv Duitsland, Nederland, Oostenrijk) om te bepalen welk deel (de zogehete extra heffing) van de prijs spoorwegbeheerders vragen for het gebruik van het spoor.

Lees deze case
Europese commissie

Significance ontwikkelt Urban freight simulator in project ‘Harmony’ voor de EC

Lees deze case

HARMONY is afgeleid van de engelse werktitel: “Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era”.

Lees deze case
Ministerie van Financiën

Belasting op luchtvaart heeft een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat

Lees deze case

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Significance samen met het onderzoeksbureau CE Delft de effecten van een vliegbelasting onderzocht. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat.

 

Lees deze case
KiM

Nieuwe indicator voor de OV bereikbaarheid

Lees deze case

De BBI-ov is een gebiedsindicator voor de bereikbaarheidskwaliteit van het integrale ov-systeem. Significance heeft het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid (KiM) ondersteund bij de uitwerking  van deze BBI-ov.

Lees deze case