Cases

Naast de projecten die we voor diverse opdrachtgevers uitvoeren, nemen we deel aan workshops, presenteren ons werk op conferenties en publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Hier vind u de bevindingen die we hiermee doen.

Ministerie van Financiën

Belasting op luchtvaart heeft een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat

Lees deze case

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Significance samen met het onderzoeksbureau CE Delft de effecten van een vliegbelasting onderzocht. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat.

 

Lees deze case
Ministerie van Financiën

Nieuwe indicator voor de OV bereikbaarheid

Lees deze case

De BBI-ov is een gebiedsindicator voor de bereikbaarheidskwaliteit van het integrale ov-systeem. Significance heeft het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid (KiM) ondersteund bij de uitwerking  van deze BBI-ov.

Lees deze case