Significance ontwikkelt Urban freight simulator in project ‘Harmony’ voor de EC

HARMONY is afgeleid van de engelse werktitel: “Holistic Approach for Providing Spatial & Transport Planning Tools and Evidence to Metropolitan and Regional Authorities to Lead a Sustainable Transition to a New Mobility Era”.

Het is een onderzoeksproject, gefinancierd door de Europese Commissie in het Horizon 2020 programma. Het consortium bestaat uit 21 organisaties uit 9 verschillende Europese landen, die de komende drie-en-een-half jaar zullen samenwerking. Het project wordt gecoördineerd door University College London.

Doel van het project

Het HARMONY project heeft als doel een nieuwe generatie geharmoniseerde planningsinstrumenten te ontwikkelen voor de ruimtelijke- en multimodale transportplanning. Daarin wordt de dynamiek tussen veranderende verkeer- en vervoerssystemen en ruimtelijke ordening geïntegreerd beschreven, waarmee lokale overheden en transport autoriteiten hun plannen kunnen voorbereiden voor de transitie naar een tijdperk van CO2 neutrale verkeer- en vervoerssystemen.

Er worden kleinschalige living lab’s uitgevoerd met zelfrijdende voertuigen en drones om de systeem vereisten van deze nieuwe technologieën in de praktijk te toetsen. Het HARMONY modelleninstrumentarium wordt ook gekoppeld aan het Europese interregionale transportmodel TRIMODE van de EC, om de impact van nieuwe technologieën ook op de schaal van TEN-T corridors. Het HARMONY modelleninstrumentarium wordt toegepast en gevalideerd voor zes Europese metropoolregio’s: 1. Rotterdam (NL), 2. Oxfordshire (UK), 3. Turin (IT), 4. Athens (GR), 5. Trikala(GR), 6. Upper Silesian-Zaglebie Metropolis (PL).

Significance in HARMONY

Significance brengt zijn ervaring in het ontwikkelen van operationele modelsystemen voor verschillen Europese landen of stedelijke regio’s. In HARMONY zal Significance bijdragen aan workpackage 6: het tactische simulatiemodel voor goederenvervoer, en zal daarbij samenwerken met de TU Delft en de University of the Aegean. Significance voert de implementatie uit van het tactische simulatiemodel voor goederenvervoer, en zorgdragen voor de praktische toepasbaarheid van het model. Verder zal Significance ook zijn positie als toonaangevend bureau voor de ontwikkeling van transportmodellen gebruiken om de state-of-the art methoden die ontwikkeld worden in HARMONY ook toegepast gaan worden buiten de scope en levensduur van het HARMONY project.

Voor meer informatie over het HARMONY project zie de Press Release.