Nieuwe indicator voor de OV bereikbaarheid

De BBI-ov is een gebiedsindicator voor de bereikbaarheidskwaliteit van het integrale ov-systeem. Significance heeft het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid (KiM) ondersteund bij de uitwerking  van deze BBI-ov.

Deze indicator is uitgewerkt voor het Landelijk Model Systeem (LMS) en wordt toegepast in de Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse 2016, als indicator voor de kwaliteit van de deur-tot-deur bereikbaarheid van gebieden met het OV. Uitgangspunt van de indicator zijn de bestaande BBI bereikbaarheidsindex uit de SVIR. Voor openbaar vervoer zijn de specificaties aangepast om rekening te houden met de kenmerken van het openbaarvervoerssysteem.

De BBI-score drukt de gemiddelde hemelsbrede snelheid uit van alle deur-tot-deur verplaatsingen naar een bestemming. BBI-index geeft de verhouding tussen BBI-score en een referentielijn met de te verwachten OV snelheid (of de snelheid in uitgangssituatie) weer. Het eerste niveau van analyse is het weergeven van de BBI-index op een bollenkaart. Dit kaartbeeld laat de bereikbaarheidskwaliteit zien van het openbaar vervoerssysteem.

Daarnaast is voor de verdiepende analyse het Dashboard BBI-ov ontwikkeld: dit is een gebruiksvriendelijke Excel-tool waarmee aanvullende figuren over de openbaar vervoer bereikbaarheidskwaliteit kunnen worden gemaakt voor een specifiek interessegebied. Deze figuren geven de mogelijkheid een BBI-ov score in meer detail te analyseren: in welke richting bevinden zich de grootste knelpunten? Hiervoor kan een dartboard met de BBI-ov naar windrichting en afstandsklasse worden gemaakt. In welk deel van de OV reis blijft de kwaliteit achter? Voor deze analyse kunnen spiderdiagrammen met de score op reistijdcomponenten worden weergegeven.