Actualisatie van BasGoed naar basisjaar 2018

Significance heeft samen met andere partijen binnen de alliantie goederenvervoer BasGoed geactualiseerd van basisjaar 2014 naar basisjaar 2018. Om kwalitatief hoogwaardige goederenprognoses te kunnen maken is het belangrijk om uit te gaan van recente en accurate basisgegevens. Daarom is in 2021 en 2022 het basisjaar van BasGoed geactualiseerd naar 2018.

BasGoed is in eerste instantie als eenvoudig goederenvoervoermodel opgezet, daarom ook de naam Basismodel voor Goederenvervoer (BasGoed). BasGoed is een model dat wordt beheerd door Rijkswaterstaat en waarmee prognoses voor het goederenvervoer opgesteld worden. BasGoed wordt onder andere gebruikt als belangrijkste instrument bij het opstellen van goederenvervoerprognoses voor de zichtjaren 2030, 2040 en 2050 bij verschillende economische scenario’s.

Doel van de actualisatie naar 2018 was om het gehele modelsysteem te actualiseren naar basisjaar 2018. Hierbij is het model geactualiseerd met recente cijfers over goederentransport in Nederland, zijn de economische data geactualiseerd en zijn de kostenkentallen voor het vervoer van goederen geactualiseerd naar 2018. Daarnaast is het model volledig gekalibreerd op deze nieuwe basisgegevens. De verschillende keuzemodellen (logit-modellen) zijn herschat op basis van deze nieuwe gegevens. De verschillende scenario aannames die in BasGoed worden gebruikt, zijn ook volledig aangepast om consistent te zijn met basisjaar 2018.
 
Significance was tijdens de actualisatie verantwoordelijk voor de actualisatie van de Level-of-Service (LOS) (d.w.z. afstanden en reistijden) van het spoorvervoer; de actualisatie van de economische data in BasGoed; het volledig kalibreren van alle keuzemodellen in BasGoed op het nieuwe basisjaar; het aanpassen van de scenario’s op het nieuwe basisjaar en gedeeltelijk verantwoordelijk voor het testen en analyseren van deze nieuwe versie van BasGoed. Centraal in deze analyse stond in welke mate de prognoses uit BasGoed veranderden door deze actualisatie.

BasGoed is modulair opgebouwd en berekent achtereenvolgens het volgende:
– Hoeveel goederen er geproduceerd en gebruikt worden in Nederland (economiemodule)
– Hoeveel hiervan van waar naar waar vervoerd wordt (distributiemodule)
– Met welke vervoersmiddel dat gebeurt (modal split module)
– Welke multimodale keten er wordt gekozen voor het containertransport (containerketen module)
– Hoeveel ritten dit voor het wegvervoer oplevert (rittenmodule)
– Daarnaast wordt er een prognose gemaakt specifiek voor de zeevaart inclusief scheepstypes (zeevaartmodule)

Hierbij worden voor de modale keuze, de keuze van voertuigtypen en de keuze voor (multimodale-)containerketens gebruik gemaakt van keuzemodellen. In deze keuzemodellen staat nutsmaximalisatie uit de discrete keuze theorie centraal.

In deze geactualiseerde versie van BasGoed is er speciale aandacht besteed om de reistijden voor het spoorvervoer realistischer te maken. Er wordt in deze versie gerekend met realistische operationele snelheden en met vertragingen die op de grens tussen landen plaatsvinden. Ten opzichte van de vorige versie is ook de modale keuze verbeterd door mee te nemen dat spoor en binnenvaart voornamelijk worden gebruikt op routes/relaties met hoge vervoersvolumes.

Periodiek worden met BasGoed nieuwe Basisprognoses goederenvervoer opgesteld als uitgangspunt voor alle studies en projecten voor dat jaar. Deze referentieprognoses dienen als startpunt om de gevolgen van beleid mee te vergelijken, een voorbeeld van beleid dat met BasGoed is doorgerekend is de vrachtwagenheffing. BasGoed is ook ingezet in de IMA 2021 goederenvervoer.