Thema's

Personenvervoer

Zowel overheden als openbaar vervoerbedrijven hebben regelmatig behoefte aan inzicht in de huidige verplaatsingspatronen en prognoses van de toekomstige ontwikkelingen hierin. Significance voorziet hierin met data analyses en met modellen.

Modellen

Significance heeft modellen ontwikkeld voor het gebruik van de trein in Nederland, het vliegtuig via Schiphol en voor de interactie tussen de transport en de keuze van waar te wonen en werken. Ook heeft Significance modellen toegepast om de gebruikersvergoeding voor het spoor vast te stellen in verschillende landen.

Data analyse

Significance is bijvoorbeeld betrokken bij de analyse van het tijdverlies door congestie op het Nederlandse hoofdwegennet, en ook bij analyses voor andere wegen.