Thema's

Goederenvervoer

Goederenvervoersmodellen worden gebruikt door regionale, nationale en internationale overheden om toekomstige vervoersstromen te ramen en voor het beoordelen van de effecten van investeringen in de infrastructuur, beprijzen van wegvervoer en regulering.

Modellen voor goederenvervoer

Significance heeft veel ervaring met vrachtmodellering. We hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de nationale modelsystemen voor Zweden, Noorwegen, Denemarken en Nederland en het Vlaamse strategische vrachtmodel. Een aantal recente cases zijn de Urban freight simulator voor de Europese Commissie en Vracht- en bestelautomodellering voor gemeente Amsterdam.

Data analyse

Een goed voorbeeld van onze data analyses in het vrachtvervoer is de studie naar de monetaire waardering van reistijd en betrouwbaarheid in Nederland. De uitkomsten worden nu gebruikt om deze effecten mee te nemen in maatschappelijke kosten-baten analyses.