Wij zijn een onafhankelijk onderzoeksbureau gericht op mobiliteit en transport.

Lees meer over wat wij doen

Cases

Voorbeelden van projecten

Kennisinstituut voor Mobiliteit

De waardering van reistijd

Lees deze case
Ministerie van IenW & PBL

Het Nederlandse nationale autoparkmodel SPARK

Lees deze case
Ministerie van IenW

Bus Rapid Transit cruciale schakel in het mobiliteitssysteem van morgen

Lees deze case
Rijkswaterstaat

Actualisatie van BasGoed naar basisjaar 2018

Lees deze case
Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Ontwikkeling Vlaamse 4G modellen

Lees deze case
Gemeente Amsterdam

Vracht- en bestelauto modellering in Amsterdam

Lees deze case
Rijkswaterstaat en PBL

TIGRIS XL grondgebruik en transport interactie model

Lees deze case
Rijkswaterstaat en ProRail

Een nieuwe versie van het LMS en NRM (GM4).

Lees deze case
Spoorwegbeheerders

Overzicht market-can-bear studies

Lees deze case
Europese commissie

Significance ontwikkelt Urban freight simulator in project ‘Harmony’ voor de EC

Lees deze case
Ministerie van Financiën

Belasting op luchtvaart heeft een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat

Lees deze case
KiM

Nieuwe indicator voor de OV bereikbaarheid

Lees deze case

Kom bij ons werken

Stagiair

Den Haag

Vacature