Significance: quantitative research background

modes

Significance is een onafhankelijk onderzoekbureau, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek gericht op mobiliteit en transport. Het bureau is gevestigd in Den Haag. Significance werkt voor cliënten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en andere Europese landen.

Significance helpt overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland om goed onderbouwde, evidence-based beslissingen te nemen.

Onze kernactiviteit is het analyseren van mobiliteits- en transportgegevens. Daaruit ontwikkelen wij rekeninstrumenten waarmee mobiliteitsprognoses worden gemaakt. Deze worden door onze opdrachtgevers en door ons zelf gebruikt om plannen op te stellen, om beleidsmaatregelen door te rekenen, om kosten-baten analyses uit te voeren en om de effecten van gerealiseerd beleid te monitoren en te evalueren.

Significance wordt geleid door Barry Zondag en Gerard de Jong, en heeft nauwe banden met vooraanstaande onderzoeksinstituten en academici wereldwijd.

Nieuwsberichten

Gebruik OV-studentenkaart (Mei, 2018)

Het Ministerie van OCW en de samenwerkende openbaar vervoerbedrijven hebben Significance en Panteia opdracht gegeven om te bepalen hoeveel studenten jaarlijks gebruik maken van hun studentenreisproduct (de "OV-studentenkaart"). Dit gebeurt zowel aan de hand van reisdagboekjes die studenten gedurende vier dagen invullen, als ook aan de hand van de data die verzameld wordt met de OV-chipkaart.
meer >

Herschatting elasticiteitenmodel van De Kast voor de Nederlandse Spoorwegen (Februari, 2018)

Significance werkt in opdracht van NS aan een herschatting van het elasticiteitenmodel van “De Kast”, het prognosemodel van NS. Met deze herschatting worden de vraagelasticiteiten aangepast aan de meest recente data van reizigersstromen op het NS-netwerk. Ook wordt met deze update een vernieuwd stationskeuzemodel in het modelsysteem gebracht.
meer >

Actualisatie TIGRIS XL ruimte en transport model (Januari, 2018)

Het TIGRIS XL model is het integrale ruimte en transport model voor Nederland dat  gebruikt wordt voor het opstellen van ruimtelijke scenario’s, zoals WLO2, en nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van bereikbaarheid, zoals verstedelijkingsstudie I&M of MIRT onderzoek MRDH. In opdracht van RWS –WVL (i.s.m. PBL) werkt Significance aan de actualisatie van het model naar versie 7.0. De werkzaamheden bestaan uit opstellen van actuele basisdata, aansluiting op nieuwe versie LMS als verkeersmodule en het herschatten van de woning- en arbeidsmarkt.
meer >