Significance: quantitative research background

modes

Significance is een onafhankelijk onderzoekbureau, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek gericht op mobiliteit en transport. Het bureau is gevestigd in Den Haag. Significance werkt voor cliënten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en andere Europese landen.

Significance helpt overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland om goed onderbouwde, evidence-based beslissingen te nemen.

Onze kernactiviteit is het analyseren van mobiliteits- en transportgegevens. Daaruit ontwikkelen wij rekeninstrumenten waarmee mobiliteitsprognoses worden gemaakt. Deze worden door onze opdrachtgevers en door ons zelf gebruikt om plannen op te stellen, om beleidsmaatregelen door te rekenen, om kosten-baten analyses uit te voeren en om de effecten van gerealiseerd beleid te monitoren en te evalueren.

Significance wordt geleid door Barry Zondag en Gerard de Jong, en heeft nauwe banden met vooraanstaande onderzoeksinstituten en academici wereldwijd.

Nieuwsberichten

Significance verhuisd naar nieuw kantoor (November, 2017)

After ten years at the Koninginnegracht, Significance has moved office on November 17th.  Attached as we are to The Hague our new office is located in the centre of the city at the Grote Marktstraat 47. The iconic Sijthoff office building will be our new home, offering a modern and convenient working place for us and as we believe a very pleasant location to meet our clients and partners.
meer >

Goederenvervoermodel Basgoed gebruikt voor middellange termijn scenario's Mobiliteitsbeeld 2017 (Oktober, 2017)

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) brengt elk jaar het Mobiliteitsbeeld uit met de stand van zaken van de mobiliteit in Nederland. Het goederenvervoer is één van de thema’s dat aan bod komt. Dit jaar is het strategisch goederenvervoermodel Basgoed gebruikt om scenario’s voor de middellange termijn voor het goederenvervoer door te rekenen.
meer >

De BBI-ov: een strategisch bereikbaarheidsindex voor de OV kwaliteit (September, 2017)

De BBI-ov is een gebiedsindicator voor de bereikbaarheidskwaliteit van het integrale ov-systeem. Significance heeft het Kennisinstituut voor het Mobiliteitsbeleid (KiM) ondersteund bij de uitwerking  van deze BBI-ov. Deze indicator is uitgewerkt voor het Landelijk Model Systeem (LMS) en wordt toegepast in de Nationale Markt- en CapaciteitsAnalyse 2016, als indicator voor de kwaliteit van de deur-tot-deur bereikbaarheid van gebieden met het OV.
meer >