Significance: quantitative research background

modes

Significance is een onafhankelijk onderzoekbureau, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek gericht op mobiliteit en transport. Het bureau is gevestigd in Den Haag. Significance werkt voor cliënten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en andere Europese landen.

Significance helpt overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland om goed onderbouwde, evidence-based beslissingen te nemen.

Onze kernactiviteit is het analyseren van mobiliteits- en transportgegevens. Daaruit ontwikkelen wij rekeninstrumenten waarmee mobiliteitsprognoses worden gemaakt. Deze worden door onze opdrachtgevers en door ons zelf gebruikt om plannen op te stellen, om beleidsmaatregelen door te rekenen, om kosten-baten analyses uit te voeren en om de effecten van gerealiseerd beleid te monitoren en te evalueren.

Significance wordt geleid door Barry Zondag en Gerard de Jong, en heeft nauwe banden met vooraanstaande onderzoeksinstituten en academici wereldwijd.

Nieuwsberichten

Nieuw nationaal transportmodel Oostenrijk (Februari, 2019)

Op 18-19 maart 2019 zal in Wenen de startvergadering plaatsvinden van de ontwikkeling van een nieuw nationaal transportmodel voor Oostenrijk (VMÖ). Significance heeft een voorstudie uitgevoerd waarin de structuur van dit model is vastgelegd.
meer >

Door Significance uitgevoerde market-can-bear test goedgekeurd door ACM (Oktober, 2018)

Op 28 augustus 2018 heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) goedkeuring verleend aan de berekening van de extra heffing die Prorail gaat vragen voor het gebruik van het Nederlandse spoor van de spoorvervoerders. Deze methode is goedgekeurd voor een periode van vijf jaar, van 2020 tot en met 2024.
meer >

Vliegtuigbelasting (Juni, 2018)

In opdracht van het ministerie van Financiën heeft Significance samen met het onderzoeksbureau CE Delft de effecten van een vliegbelasting onderzocht. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de welvaart, de economie en het klimaat.
meer >