Significance: quantitative research background

modes

Significance is een onafhankelijk onderzoekbureau, gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek gericht op mobiliteit en transport. Het bureau is gevestigd in Den Haag. Significance werkt voor cliënten in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Scandinavië en andere Europese landen.

Significance helpt overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland om goed onderbouwde, evidence-based beslissingen te nemen.

Onze kernactiviteit is het analyseren van mobiliteits- en transportgegevens. Daaruit ontwikkelen wij rekeninstrumenten waarmee mobiliteitsprognoses worden gemaakt. Deze worden door onze opdrachtgevers en door ons zelf gebruikt om plannen op te stellen, om beleidsmaatregelen door te rekenen, om kosten-baten analyses uit te voeren en om de effecten van gerealiseerd beleid te monitoren en te evalueren.

Significance wordt geleid door Barry Zondag en Gerard de Jong, en heeft nauwe banden met vooraanstaande onderzoeksinstituten en academici wereldwijd.

Nieuwsberichten

Voorstudie landelijk verkeersmodel Oostenrijk (Mei, 2017)

Significance voert momenteel een project uit in Oostenrijk. De opdrachtgevers zijn het Oostenrijkse Ministerie van Transport (BMVIT), de spoorwegen (ÖBB) en de wegenautoriteit (ASFINAG). In dit project stelt Significance een concept op voor een nieuw landelijk verkeersmodel voor Oostenrijk, zowel voor personen- als goederenvervoer.
meer >

Een nieuw LMS met verbeterde spoor modellering, de elektrische fiets en mogelijkheden om de effecten van zelfrijdende auto´s te testen (April, 2017)

Met het in gebruik nemen per 1 april 2017 van de nieuwe versie van het LMS (GM3) door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu sluit Significance succesvol een ambitieus ontwikkelingsproject af. Het nieuwe model bevat een verbeterde spoormodellering via een aangepaste stationskeuzemodule en verbeterde modellering van de voor- en natransportkeuze.
meer >

Ontwikkeling van een multimodaal ketenkeuzemodel voor containertransport in het strategisch goederenvervoermodel BasGoed (Januari, 2017)

In samenwerking met TNO en Demis is een nieuwe module voor multimodaal containertransport ontwikkeld voor het strategische goederenmodel Basgoed. Opdrachtgever is Rijkswaterstaat WVL. In het huidige strategische goederenvervoermodel BasGoed worden multimodale containerstromen gemodelleerd als losstaande stromen per vervoerwijze. In de praktijk wordt echter volop gebruik gemaakt van multimodale transportketens voor containervervoer, in het bijzonder voor zeehavengebonden ketens, en vindt besluitvorming ook plaats op ketenniveau.
meer >